torstai 30. maaliskuuta 2017

Seuralaiset

”He tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.” (Apt. 4:13)

Evankeliumi levisi voimallisesti (4:4) Kauniilla portilla tapahtuneen ihmeen ja sitä seuranneen julistuksen vaikutuksesta (3:6-12). Herätys ei ollut kaikkien mieleen, joten apostolit vangittiin ja he joutuivat seuraavana päivänä selvittämään, millä voimalla ja kenen nimessä ihme oli tapahtunut (4:7). Silloin Pietari sanoi rohkeasti täynnä Pyhää Henkeä: "Se tapahtui Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä." (4:10) Pietarin ja Johanneksen rohkeus, voimalliset sanat ja kiistämättömästi tapahtunut ihme saivat Suuren neuvoston jäsenet hämilleen etenkin, kun he havaitsivat heidän olevan oppimattomia ja koulunkäymättömiä miehiä. Aikansa ihmeteltyään syy selvisi: he tunnistivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Jumalan valtakunnan työssä ei ole pohjimmiltaan kyse siitä, kuinka taitavia tai oppineita me olemme, vaan siitä, että me olemme Jeesuksen kanssa. Viivytään ensin Hänen läsnäolossaan ja lähdetään sitten Pyhän Hengen voimassa tekemään tekoja, joita Jeesus teki ja joita Hän tahtoo tehdä meidän kauttamme.

Jospa meidätkin tunnistettaisiin.

keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Tolkutonta

”Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä – ne ovat minulle liian ihmeellisiä.” (Job 42:3)

Kun Job sai armon ymmärtää Jumalan kaikkivaltiuden (42:2), hänellä oli riittävästi viisautta tunnustaa, ettei hän käsittänyt aivan kaikkea ja että hän oli puhunut suulla suuremmalla (42:5-6). Löytyisipä meiltäkin samanlaista nöyryyttä. Olipa sitten kyse politiikasta, taloudesta, maahanmuutosta, tähtitieteestä, kodinkoneen hankinnasta, maailman synnystä tai teologiasta, aina löytyy niitä, jotka ovat täysin varmoja siitä, että tietävät kaikesta aivan kaiken. Jos joku sitten uskaltaa esittää heidän näkökannastaan poikkeavan ajatuksen, niin silloin alkavat erilaiset leimakirveet heilua. Ei luulla tietävämme kaikkea, vaan opetellaan keskustelemaan kunnioittavasti toisten kanssa sekä livenä että somessa. Ei myöskään ajatella itsestämme liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pidetään ajatuksemme kohtuuden rajoissa (Room. 12:3). Viisaus tulee Jumalalta ja Hän voi antaa meille tiedon ja ymmärryksen (Snl. 2:6).

Otetaan asioista selvää.

tiistai 28. maaliskuuta 2017

Herätys

”Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.” (Apt. 2:47)

Ensimmäisen seurakunnan ei tarvinnut perustaa työryhmiä tai toimikuntia pohtimaan sitä, kuinka kiinnostusta ja vetovoimaa seurakuntaa kohtaan voisi kasvattaa. Aito Jumalan armon ja Pyhän Hengen muuttama elämä näkyi, kuului ja kosketti. Heidän ei tarvinnut tehdä gallupeja selvittääkseen, millainen musiikki, liturgian muoto tai kirkkotekstiilit houkuttaisivat ihmisiä kirkkoon. Apostolien opetus, keskinäinen yhteys, rukous, omastaan jakaminen, ihmeet ja tunnusteot säteilivät Jumalan rakkautta ympäristöön sellaisella voimalla, että ihmiset halusivat päästä kokemaan tuota elämää (2:42-46). Moni kaipaa nähdä tuollaisen ajan ja rukoilee herätystä, mutta odottaa, että Jumala tekisi kaiken senkin, minkä Hän on antanut meidän tehtäväksemme. Meidän on aika nousta ja olla sellaisia uskovia, jotka eivät jätä maailmaa kylmäksi. Uskotaan ja toimitaan Jumalan sanan lupausten mukaisesti. Pyydetään Herraa täyttämään meidät Pyhällä Hengellään. Lähdetään rohkeasti liikkeelle kutsumaan ihmisiä Jumalan valtakuntaan rakastaen, julistaen ja tunnustekoja tehden.

Herätys alkaa meistä.

maanantai 27. maaliskuuta 2017

Tieto ei riitä

”Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa.” (Apt. 1:3)

Jeesus näyttäytyi useasti niin opetuslapsilleen kuin yli viidellesadalle veljelle (1. Kor. 15:6) osoittaen kiistattomasti olevansa elossa. Olisi luullut, että se olisi riittänyt. Jeesus olisi vain muistuttanut heitä antamastaan lähetyskäskystä ja lähettänyt heidät matkaan. Mutta Hän käskikin heidän odottaa Pyhää Henkeä, jonka Isä oli luvannut ja josta Jeesus oli puhunut (1:4-5). Jeesus tiesi, mitä heillä olisi edessään ja kuinka paljon viisautta, rohkeutta ja rakkautta he tarvitsisivat lähtiessään julistamaan evankeliumia kaikille luoduille. Tehtävä ei onnistuisi koskaan heidän kyvyillään, taidoillaan ja tiedoillaan, siksi he tarvitsivat Puolustajan, Pyhän Hengen, joka pysyisi heidän luonaan ja olisi heissä (Joh. 14:17). Niinpä he odottivat ja rukoilivat, kunnes saivat voiman toimia Kristuksen todistajina (1:8). Pelkkä tieto ja osaaminen ei riitä meilläkään, jos haluamme viedä hyvän sanoman Jeesuksesta lähelle ja kauas. Annetaan sen tähden Jumalan täyttää meidät Pyhällä Hengellä (Ef. 5:18).

Toimitaan Hengen voimassa.